#2. Cuốn sách này có gì cho bạn?

Tại cuốn sách này, tôi đã thiết kế để bạn có được hệ thống tư duy đúng đắn về tiền bạchiểu được cách vòng quay tiền mặt vẫn đang vận hành trong cuộc sống của chúng ta. 

Đồng thời, tôi đặc biệt chú trọng vào việc giúp bạn xây dựng thói quen kiểm soát và quản lý tài chính tích cực, giúp bạn giữ tiền một cách thông minh và khiến đồng tiền đó làm việc cho tương lai tài chính của bạn.

Ngoài ra, tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách làm sao tiêu tiền để có được nhiều tiền hơn và cách giúp bạn có thêm nguồn thu nhập mới cho mình.

Bạn hào hứng với chúng chứ? Tôi tin chúng ta sẽ có những trải nghiệm thật sự giá trị cùng nhau thông qua cuốn sách này.