Topic Tag: 30 ngày thay đổi

Ngày 30. Thực hành chi tiêu tích cực

Chào mừng bạn đến với bài học cuối cùng trong chuỗi 30 ngày thay đổi – tạo lập thói quen chi tiêu tích cực sau 30 ngày. Bài học hôm nay của chúng ta là: Thiết lập 4 quỹ tài chính

Ngày 29. Thực hành chi tiêu tích cực

Chào mừng bạn đến với bài học ngày 29 trong chuỗi 30 ngày thay đổi – tạo lập thói quen chi tiêu tích cực sau 30 ngày. Bài học của chúng ta hôm nay là: 4 cấp độ của tiết kiệm.

Ngày 28. Thực hành chi tiêu tích cực

Chào mừng bạn đến với bài học ngày 28 trong chuỗi 30 ngày thay đổi – tạo lập thói quen chi tiêu tích cực sau 30 ngày. Bài học hôm nay của chúng ta là: Phân loại và đánh giá chi tiêu tuần 4.

Ngày 26. Thực hành chi tiêu tích cực

Chào mừng bạn đến với bài học ngày 26 trong chuỗi 30 ngày thay đổi – tạo lập thói quen chi tiêu tích cực sau 30 ngày. Bài học hôm nay: Bật mí 3 lĩnh vực kiếm tiền bất tử.

Ngày 21. Thực hành chi tiêu tích cực

Chào mừng bạn đến với bài học ngày 21 trong chuỗi 30 ngày thay đổi – tạo lập thói quen chi tiêu tích cực sau 30 ngày. Bài học hôm nay của chúng ta là: Phân loại và đánh giá chi tiêu tuần 3.