QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN LÀ GÌ?

Trước khi bàn sâu hơn về quản lý tài chính cá nhân là gì? chúng ta sẽ làm quen nhau một chút thông qua câu chuyện lý do vì sao tôi đến với quản lý tài chính cá nhân nhé!