Keep and more – Một cuốn sách về tài chính cá nhân dành cho phụ nữ độc thân. Keep and more sẽ mang đến không chỉ những tư duy nên tảng về tài chính cá nhân mà còn là những hướng dẫn “cầm tay chỉ việc” giúp bạn quản lý tài chính cá nhân hiệu quả, kiến thiết lại dòng tiền và xây dựng thói quen chi tiêu tích cực. Cuốn sách sẽ giúp bạn tạo nên bức tranh tài chính mới trong tương lai và đặt nền móng tài chính giúp bạn theo đuổi cuộc sống trong mơ của mình.